Besöksadress:
Forum Älvsbyn
Medborgargatan 2
942 33 Älvsbyn

Telefon Älvsby Bowling:
Tfn: 070-643 14 94
E-post:bowlinghallen@alvsbyn.net

Bokning av lokaler:
Älvsbyns kommun
Kultur & Fritid
Linda Öhlin

Tfn: 0929-171 22
E-post:  linda.ohlin@alvsbyn.se